Naše služby

Naše služby

Překlady – pracujeme s velkými světovými jazyky a velmi aktivně i s jazyky evropskými, asijskými a jazyky méně obvyklými

Korektury a transkripce – korektury češtiny, angličtiny i dalších jazyků provádějí rodilí mluvčí a jazykový odborníci

Tlumočení – tlumočení nabízíme konsekutivní (vhodné např. na vernisáže, filmové úvody), simultánní (kabinové na konference, tlumočíme filmy), šušotáž (tzv. šeptání bez techniky např. pro významného hosta v sále) a soudní (tlumočník s kulatým razítkem)

Titulkování – titulkujeme pro kina, festivaly, filmové produkce a filmové distribuce. Titulky vám umíme nakódovat na nasazení do obrazu nebo připravit na projekci pod plátno tak, aby byly zachovány v obraze původní anglické (používá se nejvíce na festivalech). Zajišťujeme také projekce titulků na festivalech a v artových kinech. Vyrobíme také dialogové listiny

Titulkování pro neslyšící a nedoslýchavé – titulky vám přeloží, upraví a nakóduje či v kině odpromítá tým vyškolených překladatelů, kteří spolupracují s odborníky na komunikaci s neslyšícími a tlumočníky pro neslyšící. Vše konzultujeme také s neslyšícími kolegy

Dabing – překládáme a připravujeme podklady pro dabing jak pro děti, tak pro dospělé

Zajištění ozvučovací a tlumočnické techniky – ve spolupráci s našimi dodavateli vám zajistíme ozvučovací techniku (mikrofony na akce), tlumočnickou techniku (tlumočnické kabinky a sluchátka) či projekční techniku (projektor, plátno, techniku na promítání titulků pod plátno)

Servis pro filmové a divadelní festivaly

  • překlady PR materiálů, katalogů, tiskových zpráv, textů na web a sociální sítě
  • překlady, výroba, časování a promítání titulků, nasazení titulků do obrazu
  • tlumočení filmů, besed, panelových debat, ceremoniálů, workshopů či přednášek
  • překlady a úprava pro dabing
  • jazykové korektury a editace
  • titulky pro neslyšící a nedoslýchavé – úprava pro neslyšící, obarvení, projekce v kinech nebo načasování či nasazení do obrazu
  • vedení velkých týmů překladatelů a tlumočníků, přítomnost koordinátora během festivalu na místě
  • příprava rozpočtu a vyhotovení detailního vyúčtování, fakturace dle požadavků zákazníka