Kdo jsme a co umíme

Jsme tým spolupracujících odborníků, který zajišťuje překlady, tlumočení, korektury a titulkování. Věnujeme se hlavně kultuře ale samozřejmě umíme překládat i smlouvy, obchodní podmínky, výroční zprávy atd. Objednáme a doporučíme také tlumočnickou techniku, ozvučovací a projekční techniku vhodnou pro vaši akci. Specializujeme se na:

  • překlady a tlumočení filmů a jazykový servis pro filmové festivaly
  • překlady pro filmové produkce v různých fázích vývoje a překlady do distribuce
  • překlady divadelních představení, divadelní festivaly a odborné monografie
  • výtvarné umění a fotografii
  • konference, semináře, školení
  • práce s neziskovými a lidskoprávními organizacemi
  • pracujeme velmi aktivně se všemi světovými jazyky, ale i s jazyky méně obvyklými

Překlady a tlumočení
Hlavní světové jazyky jsou samozřejmostí, pracujeme aktivně i s méně obvyklými jazyky. Spolupracujeme nejen s překladateli a tlumočníky, ale i s odborníky na různé regiony a kultury.

Titulky a dabing
Překládáme a kódujeme titulky nebo je ručně odklikáváme či načasované promítáme v kinech na festivalech i vytváříme soubory s timecody k nasazení do obrazu. Děláme překlady pro dabing pro dospělé i dětské diváky.

Titulky pro neslyšící
Pro festival Jeden svět jsme vyvinuli unikátní postup tvorby titulků pro neslyšící a nedoslýchavé a kromě nasazení barevných titulků do obrazu je umíme i odbavovat v kinech.