Na koordinaci jazykových služeb se podílí:

Mgr. Andrea Svobodová
Vystudovala hungaristiku a serbistiku na FFUK v Praze. Pracovala pro Open Society Institute v Budapešti, Research Support Scheme v Praze, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Forum 2000 a překladatelskou agenturu Easytalk. Má více než 10 let zkušeností s překlady, tlumočením, korekturami,titulkováním, koordinací a produkcí pro filmové a divadelní festivaly, mezinárodní konference a kulturní akce. Je spoluzakladatelkou Festivalu íránských filmů v Praze, kde působí jako vedoucí produkce.
Hovoří anglicky, rusky, srbsky a maďarsky.

Mgr. Zuzana Turková
Vystudovala portugalštinu na FF UK v Praze. Pracovala v lektorském oddělení Národní galerie, v Institutu Camoes jako koordinátorka kulturních akcí, vyučovala angličtinu v jazykové škole Language House. Věnuje se uměleckému překladu z a do angličtiny a z portugalštiny, je laureátkou ceny Hieronymitae Pragenses. Dlouhodobě pobývala v USA, více než 5 let se věnuje koordinaci jazykových služeb pro filmové festivaly, překladům a časování titulků a korekturám. Hovoří anglicky a portugalsky.

Mgr. Radka Klimičková
Vystudovala fonetiku a serbistiku na FF UK. Pracuje jako korektorka, redaktorka a překladatelka mj. pro nakladatelství Argo, Mladá fronta, Fragment, Ikar. Má dlouholeté zkušenosti s korekturami textů v českém jazyce, překlady literatury i filmových titulků a s redigováním beletrie i odborných textů. Hovoří anglicky, srbsky a francouzsky.

Bc. Kristýna Hrubá
Studuje magisterský program Sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala čtyři roky jako koordinátorka jazykové výuky, spolupracuje na koordinaci překladů pro filmové festivaly a neziskové organizace. V současné době mimo jiné koordinuje marketingové aktivity pro Letiště Praha.

Bc. Edita Těšínská
Studuje magisterský program na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomika a management. Má více než tři roky zkušeností jako koordinátorka překladů a tlumočení pro komerční klienty, neziskové organizace a filmové festivaly. Spolupracuje také s produkční, marketingovou a mediální agenturou, kde je členem týmu zajišťujícího outdoorové závody.
AZ TRANSLATIONS, S.R.O.
Šumavská 46/22 | Vinohrady
Praha 2 | 120 00
IČ: 020 80 087

AZ FEST, S.R.O.
Šumavská 46/22 | Vinohrady
Praha 2 | 120 00
IČ: 024 73 674

info@aztranslations.cz

AZ Translations, s.r.o. | Šumavská 46/22 | Vinohrady | Praha 2 | 120 00 | IČ: 020 80 087 | AZ Fest, s.r.o. | Šumavská 46/22 | Vinohrady | Praha 2 | 120 00 | IČ: 02473674 | info@aztranslations.cz